Get a site
فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین ۱۰۰میلی‌گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن۹۴- قسمت ۴

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین ۱۰۰میلی‌گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن۹۴- قسمت ۴

۲-۱-۲-۲-۱٫ قرص‌های گونه‌ایاین قرص‌ها به منظور فرسایش و یا حل شدن آهسته دارو ایجاد اثر طولانی مدت طراحی می‌شوند. داروهایی…