Get a site
اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین- قسمت ۳

اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین- قسمت ۳

شکل ۲-۵٫ مکانیسم اتصال IGF-1 به گیرندههاپس از اتصال به گیرنده فعال، تیروزین کیناز دچار تغییر میشود که متعاقب آن…
بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان- قسمت ۴۶

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان- قسمت ۴۶

ابتلا به بیماری سرطان رویدادی مهم و تحولی حائز اهمیت برای بیماران و خانواده آنها محسوب می شود. بیماری می…
بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان- قسمت ۷

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان- قسمت ۷

پژوهش اشمیل[۱۲۵] و ایکر[۱۲۶] (۱۹۷۱)، هر چند از این تأثیرات مخل بر کنار نیست، تأثیر سبک شخصیتی و وقایع زندگی را در…
پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی- قسمت ۳۸

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی- قسمت ۳۸

ایروانی، محمود، نجات، حمید (۱۳۸۷). مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی، فصلنامه اصول بهداشت روان، (۳)، ۱۶۰-۱۶۵٫بخشایش، علیرضا و مرتضوی، مهناز…
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني  ناشي از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)- قسمت 16
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني  ناشي از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)- قسمت 9
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني  ناشي از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)- قسمت 6
بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره، به منظور تدوين مدلي ساختاري درباره‌ي نارضايتي از بدن در جمعيت ايراني- قسمت 15