Get a site
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۲۴۱

در این قسمت نیز ساختار استفاده شده برای برنامهریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی نشان داده…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۲۴۰

۳-۳-۳ زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثهاین بخش همانند فصل۲ میباشد با این تفاوت که نیروگاه بادی…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۲۳۸

۳-۱ مقدمهبدلیل نگرانی از کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین گرانی روزافزون این منابع، متخصصین صنعت برق به فکر استفاده…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۳۸

۱۲ ۱ ۱ ۰ ۲۴ ۱ ۱ ۰ به این ترتیب بحث در مورد نتایج حاصله از مقایسه موردی اول…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۸

(۲-۱۶) ۲-۴ فرمولاسیون مورد استفاده برای حل مسئله بکارگیری واحدهادر بخش قبل یک فرمولاسیون متداول برای حل مسئله بکارگیری واحدها…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۹

۲-۴-۲ زیربرنامه تعیین نوع باسها بعد از وقوع هر حادثهبعد از وقوع هر حادثه باسهای شبکه به دو زیرمجموعه تقسیم…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۱۰

۱- مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی با بررسی شبکه در حالت عادی.۲- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستردگی و وسعت بازاریابی گردشگری که در یک قلمرو و محدوده انجام شده باشد ، امر ساده ای نیست . هر چند در این تحقیق سعی فراوان شده است تمامی اصول تحقیق علمی ، جهت دستیابی به یافته های قابل اعتماد رعایت شود ، ولی نتیجه گیری مطمئن تر در چنین موضوعی نیازمند تحقیق گسترده تری در زمان طولانی تری می باشد . با این وجود نتایج بدست آمده از این تحقیق مسلماً می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سرعین و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اهم تحقیق ، یعنی « مهمترین » عامل جذب توریست و گردشگری به سرعین چشمه های آب گرم معدنی می باشد » ، این فرضیه بر خلاف انتظار رد شده است و دلیل آن نیز می تواند این مسئله باشد که اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است . براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق ، چشمه های آب گرم معدنی سرعین در جذب توریست و گردشگر به منطقه دارای نقش بسزایی است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه دوم تحقیق ، تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، کمترین نقش را در جذب توریست و گردشگری به شهرستان سرعین داشته است . به عبارتی یکی از ضعف ها و موانع عمده در توسعه صنعت گردشگری در سرعین ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق ، امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین نقش موثر و مثبتی در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین ، از بین همه عوامل ، بیشترین نقش را در جذب توریست و گردشگر داشته است . براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم تحقیق ، راه های دسترسی موجود در شهرستان سرعین ، در چذب گردشگر به این شهرستان تاثیر مثبتی داشته است . نتیجه گیری نهایی : همانطور که در نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق مشاهده نمودیم . عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از جاذبه های گردشگری شهرستان سرعین از موانع اساسی توسعه صنعت گردشگری این شهرستان می باشد که بایستی کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با رفع موانع توسعه صنعت گردشگری ، منطقه به توسعه پایدار منطقه در جذب بیشتر گردشگران و ارائه خدمات بهتر به آنان اقدام نمود . پیشنهادات : با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه اول پیشنهاد می شود که مسئولین با بهبود اوضاع بهداشتی استخرها ( و همچنین ایجاد امکاناتی از قبیل سونا و جکوزی و .. ) رضایت بیشتر گردشگران و مسافران را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه دوم پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران سازمان گردشگری استان ، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های مختلف و شناساندن منطقه به گردشگران ، رونق روز افزون صنعت گردشگری منطقه را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در داخل شهر ، مانند پارکینگ و امکانات تفریح و سرگرمی و همچنین رسیدگی به نرخ های هتل ها و رستوران ها ، رضایت مسافران را فراهم نموده تا مسافرانی که برای دفعه اول به این شهرستان مسافرت کرده اند ، دفعه آخرشان نباشد . با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان گردشگری استان ، با توزیع بروشور و سایر ابزارهای تبلیغاتی در بین گردشگرانی که به مناطق اطراف شهرستان سرعین مسافرت می نمایند . موجبات آشنایی آنها با سرعین را فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش مسافرت گردشگران به سرعین را فراهم نمایند . با توجه به نتایج بدست در مورد فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که با ایجاد امکانات رفاهی در بین راه مانند نمازخانه ، محل استراحت و مکانهایی که مسافران بتوانند در بین راه کالاهای مورد نیاز خود را تامین نمایند ، زمینه های جذب بیشتر گردشگران به منطقه را فراهم نمیاند . پیشنهادات برای محققین بعدی : ۱ پیشنهاد می شود که از مدل های رضایتمندی مانند مدل سرکوال جهت سنجش رضایت گردشگران سرعین استفاده نمایند. ۲ پیشنهاد می شود که از مدل P 7 خدمات جهت اولویت بندی عوامل موثر در جذب گردشگر در سرعین استفاده نمایند. محدودیت های تحقیق : در حین انجام نحقیق محقق با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه شد ، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد : ۱ عدم وجود پیش زمینه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی گردشگری در مورداً شهرستان سرعین . ۲ عدم عمکاری برخی مسافران در پر کردن پرسشنامه ۳ در اختیار قرار ندادن اطلاعات کامل و جامع از سوی مسئولین سازمان گردشگری ۴ هزینه بر بودن تحقیق ۶ با توجه به فصلی بودن صنعت گردشگری و مسافرت ، و با توجه به این که محتوای تحقیق به گونه ای بود که باید پرسشنامه تحقیق در فصل گرم سال توزیع می شد ،از این لحاظ این تحقیق زمانبر بود . الف) فهرست کتاب ها: ۱ آذر، عادل و مومنی، منصور، «آمار کاربرد آن در مدیریت»، ج اول، چاپ هفتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫ ۲ آذرنگ، عبدالحسین، «اطلاعات و ارتباطات» ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫ ۳ اسماعیل پور، حسن، « مبانی مدیریت بازاریابی» چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴٫ ۴ ایران نژاد، پاریزی، مهدی، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ، چاپ سوم نشر مدیران، ۱۳۸۵٫ ۵ ترز. ال. بیکر، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی» ، ترجمه نایبی، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫ ۶ جمعی از نویسندگان مجله فقه، «جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی »، چاپ سوم انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫ ۷ جوانی، پرونی، «بازاریابی توریستی» ، ترجمه افضلی نژاد، محمدحسن، چاپ اول، انتشارات تالار کتاب، ۱۳۸۷٫ ۸ چاک، وای. گی، «جهانگردی در چشم اندازی جامع»، ترجمه پارسائیان ، اعرابی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۷٫ ۹ حافظ نیا، محمدرضا، « مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی» ، چاپ هشتم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ۱۰ خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۲٫ ۱۱ خلیلی شورینی، محمدرضا، « روش های تحقیق در علوم اجتماعی و فرهنگی»، چاپ اول ، انتشارات آن، ۱۳۸۱٫ ۱۲ راجر، داس.ویل، «مدیریت جهانگردی» ، ترجمه ایزدی و اعرابی، چاپ چهارم انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۶٫ ۱۳ رنجبریان، بهرام و زاهدی ، محمد، «بازاریابی گردشگری»، چاپ اول، انتشارات چهارباغ، ۱۳۸۷٫ ۱۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. ۱۵ سعادت، اسفندیار، «مدیریت منابع انسانی» ، چاپ دوازدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫ ۱۶ صادق مغانلو، حسینعلی، «جاذبه های گردشگری سرعین»، چاپ اول انتشارات باغ اندیشه، ۱۳۸۲٫ ۱۷ صفری، بابا، «اردبیل در گذرگاه تاریخ» ، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۷۰٫ ۱۸ طرح تفصیلی سرعین (طرح هادی)، گروه مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ۱۹ غفوری، محمدرضا، «شناخت آب های معدنی و چشمه های معدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫ ۲۰ فرانسو اولا یونل، بیچریل، «گردشگری بین المللی»، ترجمه گوهریان، محمد ابراهیم و کتابچی، محمدمهدی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴٫ ۲۱ فروزفر، علی، «اصول و فنون تبلیغات»، چاپ اول، انتشارات غزال، ۱۳۸۶٫ ۲۲ معصومی، مسعود، « درآمدی بررویکردها در برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه ای»، چاپ اول ، انتشارات میراث کتاب، ۱۳۸۸٫ ۲۳ منشی زاده، رحمت اله، «جهانگردی»، چاپ اول، انتشارات مسعی، ۱۳۷۶٫ ۲۴ الوانی، مهدی و پیروزبخت ، معصومه، «فرآیند مدیریت جهانگردی» ، چاپ اول انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۵٫ ب) منابع اینترنتی و مقالات : ۱ وظیفه دوست، حسین و یاری ، مازیار، «تاثیر بکارگیری روش های نوین بازاریابی الکترونیکی در جذب توریست در ایران»، نشریه مدیریت، ۱۱۹ ۱۲۰٫ ۲ مجله گزارش ، «اهمیت توریسم» ، شماره ۵۲، خرداد ۱۳۸۴٫ ۳ www.Mun.sarein.ir ، « تاریخ رویت اسفند، ۱۳۸۸». ۴ www.miras ar.ir ، تاریخ رویت اسفند ، ۱۳۸۸٫ پیوست بسمه تعالی پرسشنامه حاضر براساس طیف پنج گزینه ای رنسیس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم، خیلی کم )طراحی شده است. و با توجه به اینکه مدل تحقیق دارای پنج گزینه است و برای هر گزینه پنج سئوال طراحی شده است که سئوالهای (۲۰، ۱۷، ۱۲، ۶ ، ۱) مربوط به چشمه های آب گرم معدنی، سئوالهای (۲۵، ۱۹، ۱۶، ۱۱، ۲) مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی ، سئوالهای (۲۲، ۱۸، ۱۳، ۷، ۴) مربوط به مناطق جذاب و مناظر طبیعی اطراف، سئوالهای (۲۳، ۱۴، ۹، ۸، ۵) مربوط به امکانات رفاهی منطقه و سئوالهای (۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۰، ۳) مربوط به راههای دسترسی می باشند. ضمناً در آخر تعداد ۴ سئوال به منظور سنجش میزان رضایت گردشگران طرح شده است. بسمه تعالی با عرض سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین » طراحی شده است . لذا خواهشمند است با پاسخ صحیح و درست خود ، ما را در تدوین آن یاری نمائید . با تشکر فراوان شغل: میزان درآمد: کمتراز۲۵۰هزارتومان بین۲۵۰تا۵۰۰هزارتومان بین۵۰۰تا۷۵۰هزارتومان بالاتراز۷۵۰هزارتومان میزان تحصیلات :کمترازدیپلم دیپلم فوق دیپلم یالیسانس فوق لیسانس یابالاتر تعداد دفعات بازدید : جنسیت : مرد زن ۱ داشتن خاصیت درمانی آبهای گرم معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲ شما تا چه اندازه تاکنون با تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف در مورد آبهای گرم سرعین روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۳ وضعیت راههای شهرستان سرعین از لحاظ تامین اقلام مورد نیاز در بین راه تا چه حد مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۴ وجود آبهای گرم معدنی در شهرستان های اطراف سرعین ( مثل قوتورسویی ، شابیل ، سردابه و .... ) تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۵ امکانات رفاهی مثل وجود بازارچه های مختلف برای تامین اقلام مورد نیاز در داخل شهر سرعین تا چه اندازه مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۶ اوضاع بهداشتی استخرهای آّبگرم سرعین تا چه حدی مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۷ وجود آثار باستانی عالی قاپو ومقبره شیخ صفی الدین در شهرستان اردبیل تا چه حد در مسافرت شما به این شهرستان تاتیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۸ وجود پارکینگ برای ماشینهای مسافران در سرعین تاچه حد مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۹ امکانات رفاهی مثل هتل و مسافرخانه برای اقامت مسافران در سرعین چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۰ بطور کلی وضع راههای متصل به شهرستان سرعین ، چقدر مناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۱ شما تا چه اندازه با برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و ... که در مورد سرعین از رادیو یا تلویزیون پخش شده ، روبرو شده اید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۲ به نظر شما استفاده از خواص درمانی آبها و میزان خدماتی که به شما ارائه شد ، در مقابل قیمت بلیط ورودی چقدر مناسب بود؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۳ جذابیت مناطق و مناظر طبیعی اطراف سرعین چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۴ امکانات تفریح و سرگرمی مثل پیست اسکی ، شهربازی و ... در سرعین تا چه حد رضایتبخش است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۵ وضع راههای متصل از سرعین به دیگر مناطق دیدنی اطراف این شهرستان تا چه حد مطلوب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۶ به نظر شما اطلاعاتی که تا به حال از منابع مختلف در مورد جاذبه های سرعین کسب کرده اید چقدر واقعیت داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۷ وجود آبگرم های معدنی سرعین چقدر در مسافرت شما به این شهرستان موثر بوده است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۸ نزدیک بودن سرعین به کوه سبلان ( تاثیرش از لحاظ آب و هوا و منظره و...) در مسافرت شما به این شهرستان چقدر تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۱۹ شما چقدر با این جمله موافقید « من از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه های مختلف( رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و ... ) با سرعین آشنا شده ام »؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۰ به نظر شما اوضاع داخلی استخرهای آبگرم سرعین از لحاظ وجود سونا ، جکوزی ، سرویس بهداشتی و ... چقدر مناسب است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۱ به نظر شما وضع راههای متصل به سرعین از لحاظ ظرفیت آنها در مقابل تعداد ماشینها و مسافران ( از لحاظ ترافیکی ) تا چه حدمناسب می باشند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۲ نزدیک بودن شهرستان سرعین به دریای خزر – گردنه حیران و جنگل و .. چقدر در مسافرت شما به سرعین تاثیر داشته است؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۳ اوضاع بهداشتی هتلها، مسافرخانه ها و رستورانهای شهرستان سرعین تا چه حدی مطلوب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۴ وضعیت راههای متصل به شهرستان سرعین از لحاظ وجود نمازخانه ، محل استراحت ، سرویس بهداشتی و .. چقدر مناسب هستند؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۵ شما تا چه اندازه ازطریق سایتهای اینترنتی درمورد شهرستان سرعین اطلاعاتی بدست اوردید؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ۲۶ آیا در کل از مسافرت به سرعین رضایت دارید ؟ بلی خیر ۲۷ آیا به دیگران توصیه می کنید که به سرعین مسافرت نمایند؟ بلی خیر ۲۸ بیشترین عامل رضایت شما از مسافرت به سرعین را لطفاً بیان نمائید؟ ۲۹ بدترین عاملی که باعث عدم رضایت شما شد چه عاملی بود ؟ لطفاً بیان نمائید ؟ FREQUENCIES VARIABLES=daramad tahsilat jens /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=bazdid /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav SAVE OUTFILE='F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=q26 q27 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q1 q6 q12 q17 q20 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table FREQUENCIES VARIABLES=q2 q11 q16 q19 q25 q5 q8 q9 q14 q23 q4 q7 q13 q18 q22 q3 q10 q15 q21 q24 /ORDER= ANALYSIS . Frequencies [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Frequency Table DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . NPAR TESTS /FRIEDMAN = q1 q6 q12 q17 q20 /MISSING LISTWISE. NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. DESCRIPTIVES VARIABLES=w1 w2 w3 w4 w5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . Descriptives [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav NPAR TESTS /FRIEDMAN = w1 w2 w3 w4 w5 /MISSING LISTWISE. NPar Tests [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Friedman Test T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w1 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w2 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w3 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w4 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav T TEST /TESTVAL = 3 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = w5 /CRITERIA = CI(.95) . T Test [DataSet3] F:MARKETINGA Thesisjalalijalali aded.sav Heptner ↑ Brioschi ↑ Nep Nivelle ↑ De witt coffman ↑ Cutlip ↑ Center ↑ بنابر تعریف مقصد منطقه ای جغرافیایی است که دارای مرزبندی مشخصی (سیاسی ، جغرافیایی ، ادراکی، یا قراردادی) حسب آنچه بازار تعیین نموده می باشد. ↑ Eazy Jet ↑ ۱ In formation and communication technology ↑ ۲ – خرید بلیط از طریق E mail و اینترنت ↑ طرح توسعه شهری ، طرح هادی، مهندسین مشاور، آبان ۱۳۶۷٫ ↑- قسمت ۲

در این قسمت مسئله مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قیود شبکه سیستمهای قدرت در یک چارچوب تکراری حل میشود. در…
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد.   چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد	تعداد گویه	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی	۵	۲٫۲۰	۵٫۰	۳٫۴۶	۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی	۵	۱٫۰۰	۳٫۸۰	۲٫۱۹	۰٫۵۹ امکانات رفاهی	۵	۲	۴٫۸۰	۳٫۳۱	۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف	۵	۲	۵	۳٫۶۱	۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۵	۱٫۸۰	۴٫۸۰	۳٫۲۸	۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد	میانگین رتبه	رتبه جاذبه های طبیعی اطراف	۶۱/۳	۱ وجود آبهای گرم معدنی	۴۶/۳	۲ امکانات رفاهی	۳۱/۳	۳ وضعیت راههای دسترسی موجود	۲۸/۳	۴ تبلیغات و اطلاع رسانی	۱۹/۲	۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد	میانگین بدست آمده	انحراف معیار	t*	df	Sig 390	۳٫۴۶	۰٫۶۶	۱۳٫۷۵	۳۸۹	۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان همیشگی زندگی ام؛ پدر دلسوز، مادر مهربان و همسرفداکارم تقدیر و تشکر: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که زبان تشکر از مخلوق را نداشته باشد، زبان تشکر از خالق را نیز ندارد. حمد و ثنای خدای عزوجل که نعمت فزاینده و کریمهی علم را در نهاد و ضمیر آکنده از عشق به علم و معرفت را در بندگان آزادهی خود به ودیعه نهاد که به واسطهی آن پدیده ی کریهی جهالت را از انسانها زدود و روح معنویت حقیقی را در کالبد آنان قرار داد. برخود تکلیف میدانم که از زحمات بی دریغ و مستمر استادان ارجمند و گرامی که رهنمودهای راهگشا و سازندهای را در خصوص تدوین و تنظیم کار تحقیقی مبذول داشته و خالصانه این حقیر را یاری و راهنمایی فرمودند تقدیر و تشکر میکنم. و برایشان و جمع عالمان به علم و عمل در کارزار مقدس تعلیم و تربیت جامعهی دانشگاهی صلاح دین و دنیا را مسئلت مینمائیم. چکیده امروزه صنعت توریسم بزرگترین و متنوع ترن صنعت در دنیا به حساب می آید و به عنوان مهمترین فعالیت انسان معاصر است بسیاری از کشورها این صنعت پر بار را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و به طور کلی عامل توسعه زیر بنایی محسوب می شود. صنعت گردشگری را می توان«صنعت سفید» نیز نام نهاد. زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی ، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد . کشور ما نیز از جنبه جاذبه های گردشگری ، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند . بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبت های الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این تحقیق پرسشنامه ای با ۲۵ سوال اصلی که از این تعداد ۵ سوال مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی، ۵ سوال مربوط به چشمه های آبگرم معدنی ۵ سوال مربوط به امکانات رفاهی موجود در منطقه، ۵ سوال مربوط به راه های دسترسی و ۵ سوال مربوط به جاذبه های طبیعی مناطق اطراف می باشند . این سوالات به صورت پرسشنامه ای در بین ۳۸۶ نفر از گردشگرانی که به سرعین مسافرت کرده اند ، توزیع گردید . سوالات مربوط به این تحقیق براساس مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ درجه بندی شده است. پایان نامه حاضر دارای چندین فصل به شرح زیر است: در اولین فصل که اختصاص به کلیات تحقیق دارد به بیان مسئله و اهمیت موضوع پرداخته و ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است. همچنین در این فصل اهداف و ترمینات تدوین شده و قلمرو جامعه و نمونه و تعاریف عملیاتی بیان شده است. درفصل‌دوم به‌ادبیات تحقیق‌پرداخته شده باتوجه به مبانی‌نظری تئوریک، این فصل‌تدوین شده است. در فصل سوم روش اجرایی تحقیق بیان شده است که شامل نوعی تحقیق میدانی می باشد و جامعه آماری که شامل تمام گردشگرانی است که به سرعین مسافرت کرده اند می باشد، بدلیل اینکه جامعه آماری بی نهایت فرض شده است، با استفاده از جدول مورگان ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه مشخص شده اند در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ برآورد شده است که ضریب اعتبار بالایی است. در فصل چهارم داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته اند برای پردازش داده ها از نرم افزار spssاستفاده شده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : از آنجایی که هر انسانی تمایل به جابجایی و جستجوگری دارد، این جا به جایی برای او مایه تازگی و تحرک محسوب گشته و بدین وسیله می تواند چیزهای نو و متفاوتی که نمی تواند در محیط زندگی خود بیاموزد، به محک تجربه گذاشته و بدست آورد. امروزه صنعت توریسم بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. و مهمترین فعالیت انسان معاصر است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مفاسد اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت ، افزایش رفاه اجتماعی و بطور کلی عامل توسعه زیربنایی خود قرار داده اند. این صنعت علاوه بر آنکه با فعالیتهای جدید، فرصتهای جدید و فن آوریهای جدید همراه است، با بازارهای جدید وتغییرات سریع نیز همراه است که این امر لزوم برنامه ریزی برای توسعه صنعت توریسم و گردشگری در کشورمان را آشکار می سازد. صنعت گردشگری را می توان « صنعت سفید» نیز نام نهاد، زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت هاست و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد. کشور ما از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها ، فضاها و فصلهاست واز جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند. بنابراین جای دریغ است اگر از این نعمت ها و موهبتهای الهی در جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم و کشورمان را به جهانیان نشناسانیم. کشور ما دارای دشت ها، کوهسارها، کویرها، غارها، دریاچه ها، آبشارها، موزه ها، ابنیه تاریخی و باستانی و چشمه های آبگرم بی نظیر و بسیاری از عوامل رونق بخش گردشگری است واز این جنبه، جزو معدود کشورهای جهان به شمار می آید که با مدیریت موثر این منابع وامکانات می تواند به منافع مادی و معنوی فراوانی دست یابد. موضوع تحقیق : با توجه به اینکه استان اردبیل و بخصوص شهرستان سرعین با داشتن چشمه های آبگرم متعدد و مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان، دارای استعدادهای بکر و بالقوه ای در زمینه جذب توریست و گردشگر می باشد، منتهی به دلایل مختلفی این استان نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است از این استعدادها و امکانات غنی و بالقوه منطقه استفاده بهنیه نماید. در این تحقیق تا حد ممکن سعی می شود مهمترین عواملی که باعث جذب بیشتر گردشگر به سرعین می شوند را شناسایی کرده و همچنین با شناسایی موانع و مشکلات در این زمینه راه حل هایی در این خصوص ارائه شود. بیان مسئله : بر سر راه توسعه هر صنعتی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که با شناخت و رفع آنها می توان به بهبود شرایط کمک نموده و زمینه توسعه آن صنعت را فراهم کرد. صنعت توریسم نیز از این مسئله مستثنی نبوده ، بالاخص در کشور ما با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو می باشد. از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توریسم را به عنوان یکی از مهمترین ، متنوع ترین و پردرآمدترین صنایع قرن بیست و یکم به شمار می آورد، بسیاری از کشورها این صنعت رو به گسترش را که طبق اعلامیه سازمان تجارت جهانی رتبه سوم را در تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب نموده به عنوان منبع اصلی درآمد، زمینه ای برای اشتغال ، رشد بخش خصوصی و تقویت زیر ساختهای اقتصادی خود قرار داده اند. بویژه کشورهای در حال توسعه و آنهایی که نمی توانند با استخراج منابع طبیعی و داشتن تولیدات مصنوعی از نظر اقتصادی چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهانی سهمی داشته باشند. شهرستان سرعین نیز با داشتن چشمه های آبگرم معدنی متعدد و مناظر طبیعی جذاب و دیدنی فراوان و آب و هوای مطلوب و … ، دارای توان بالقوه ای برای جذب توریست و گردشگر در منطقه و کشور می باشد که با بررسی و شناخت دقیق منطقه مورد نظر (سرعین) و پی بردن به نقاط قوت و ضعف کلیدی موجود در منطقه به همراه یک برنامه ریزی صحیح و منسجم برای توسعه صنعت گردشگری آن، می توان گامی مهم در توسعه صنعت توریسم و گردشگری منطقه برداشت. در حالی که عدم توجه به مشکلات و موانع، ما را از دستیابی به مزایای رونق اقتصادی منطقه ، اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر و… بازخواهد داشت. اهمیت تحقیق : صنعت توریسم به عنوان صنعت بدون دود، هم اکنون از پررونق ترین صنایع دنیا به حساب می آید. در جوامع مختلف برای گسترش این صنعت و توسعه کشورشان سعی دارند که از تمام امکانات خود بهره گیرند. وجود منابع خدادادی و چشمه های آبگرم معدنی در استان اردبیل و بویژه سرعین ، همچنین واقع شدن در دامنه زیبای سبلان و آب و هوای مساعد این منطقه به خصوص در فصل تابستان، می تواند زیربنای مناسب برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشد. همچنین می توان با تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب و شناساندن این منطقه به گردشگران و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب ، این شهرستان را به یک منطقه توریستی در سطح کشور و حتی دنیا مطرح ساخت و با سرمایه گذاری های مناسب و ایجاد تاسیساتی نظیر هتلها، راههای دسترسی آسانتر، بهبود بیش از پیش فضای چشمه ها و ایجاد امکانات رفاهی وتفریحی در اطراف آنها به پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کرد. چهارچوب نظری: شکل (۱ ۱) سطوح اصلی صنعت گردشگری (الوانی، ۱۳۷۳) رکن اصلی پدیده گردشگری ، جاذبه های طبیعی مقصد مانند کوه ها، دریاها و دریاچه ها است، که سبب می شود گردشگران و جهانگردان برای دیدن آنها، به آن مقصد خاص سفر کنند. دیگر عامل موثر در گردشگری، محیط مصنوعی دست ساخته بشر است. یکی از اجزای محیط مصنوعی تاسیسات زیربنایی مقصد است که فقط برای ارائه خدمات به گردشگران به وجود نیامده است. تاسیسات زیربنایی مانند جاده ها، شبکه فاضلاب، شبکه ارتباطات و بسیاری از امکانات بازرگانی و خدماتی برای برآوردن نیازهای رو به افزایش ساکنان منطقه ایجاد شده است، اما این تاسیسات به گردشگران نیز خدمات ارائه می دهند. تاسیسات رو بنایی مقصد گردشگری، شامل آن امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است. برخی از این امکانات عبارتنداز: هتل ها، رستوران ها، مراکز کنفرانس ، مراکز اجازه خودرو و مناطق جذاب گردشگری. این گونه امکانات، صرفاً خاص گردشگری هستند و برای تامین خواسته های گردشگران، و نه ساکنان مقصد، ایجاد شده اند، اگرچه ساکنان منطقه نیز تمایل دارند از آنها استفاده کنند. فناوری، یکی از جدیدترین و موثرترین اجزای محیط مصنوعی است که در شکل گیری خدمات و محصولات گردشگری و تجربیات سفر، نقش به سزایی دارد. از زمان پیدایش گردشگری مدرن، فناوری در شکل های مختلف آن، از ابداع و تولید هواپیماهای جت گرفته تا توسعه شتاب دهنده فناوری مخابراتی و رایانه ای، تاثیرات عمیق بر پدیده گردشگری داشته است. در حقیقت هریک از جنبه های فناوری می تواند بر ماهیت و شکل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، اثرات عمیقی داشته باشد. بخش دیگری از محیط مصنوعی، اطلاعات یا به عبارت بهتر اطلاع رسانی است. موفقیت مقصد در جذب گردشگر، به طور فزاینده ای به توانایی آن در استفاده از اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات گردشگری، به چند دسته تقسیم می شود: الف) اطلاعاتی درباره توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری، که برای انتخاب و توسعه مقصد گردشگری، ضروری است؛ ب) اطلاعاتی درباره میزان رضایت گردشگران فعلی از کیفیت سفر و یا میزان بهره مندی آنها از تجربیات آن؛ ج) اطلاعاتی درباره وظایف و عملکرد مردم مقصد برای سودبخشی فعالیت گردشگری؛ د) اطلاعاتی درباره میزان درک وحمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی. بخش عملیاتی صنعت گردشگری، شامل فعالیت هایی است که بسیاری از افراد، آن را گردشگری می نامند. اولین و مهمترین جزء این بخش، امور حمل ونقل شامل خط هوایی، راه آهن و شرکت های اتوبوس رانی و سازمان های مشابه است. بخش محل اقامت، دربرگیرنده، هتل ها، متل ها و مهمانسراهایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند. بخش خدمات غذایی نیز امل رستوران ها و اغذیه فروشی های مختلف است که با قیمت های متفاوت، غذای گردشگران را تامین می کنند. (الوانی، ۱۳۷۳: ۷۴ ۷۳) مدل عملیاتی تحقیق: جاذبه های طبیعی مناطق اطراف جذب توریست و گردشگر راه های دسترسی ابعاد تعداد گویه کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وجود آبهای گرم معدنی ۵ ۲٫۲۰ ۵٫۰ ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ تبلیغات و اطلاع رسانی ۵ ۱٫۰۰ ۳٫۸۰ ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ امکانات رفاهی ۵ ۲ ۴٫۸۰ ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ جاذبه های طبیعی اطراف ۵ ۲ ۵ ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۵ ۱٫۸۰ ۴٫۸۰ ۳٫۲۸ ۰٫۸۹ نمودار ۷ ۴ میانگین ابعاد پنج گانه فرضیه اهم: مهمترین عامل جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین آبهای گرم معدنی می باشند. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول ۱۰ ۴ در بین ۵ عامل مورد سنجش ، عامل جاذبه های طبیعی اطراف بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر مثبت را در سفر به سرعین دارد. عوامل وجود آبهای گرم معدنی و امکانات رفاهی بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در نتیجه فرضیه تحقیق H1 رد شده و فرضیه صفر H0 تایید می شود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی عوامل ۵ گانه در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی دار است. جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل ۵ گانه عوامل جذب توریست و گردشگر به سرعین ابعاد میانگین رتبه رتبه جاذبه های طبیعی اطراف ۶۱/۳ ۱ وجود آبهای گرم معدنی ۴۶/۳ ۲ امکانات رفاهی ۳۱/۳ ۳ وضعیت راههای دسترسی موجود ۲۸/۳ ۴ تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۹/۲ ۵ X2=779.39 df=4 Sig=0.000 فرضیه فرعی۱ H0 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر ندارند. H1 : آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۴۶ ۰٫۶۶ ۱۳٫۷۵ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست آمده (۳٫۴۶) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۳٫۷۵=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: آبهای گرم معدنی در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر دارند. و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن این عامل با میانگین (۶۷/۳) در رتبه دوم قرار دارد. یعنی دومین عامل موثر در جذب گردشگر می باشد. فرضیه فرعی۲ H0 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . H1 : تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف ، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است . جدول ۱۵ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۲٫۱۹ ۰٫۵۹ ۲۶٫۹۱ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۲٫۱۹) کوچکتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۲۶٫۹۱ =t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق تایید می شود و فرضیه H1 رد می گردد لذا: تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است . نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نیز بیانگر همین مساله می باشد . چون این عامل با میانگین (۱۹/۲) در رتبه آخر ، یعنی پنجم قرار دارد. فرضیه فرعی۳ H0 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. H1 : امکانات رفاهی موجود در شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. جدول ۱۶ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۳۱ ۰٫۶۴ ۹٫۶۲ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۳۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۶۲=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: امکانات رفاهی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر نداشته است. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۳۱/۳) در رتبه سوم قرار دارد. یعنی سوم عامل موثر در جذب گردشگر به سرعین می باشد.. فرضیه فرعی۴ H0 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر نمی باشد. H1 : جاذبه های طبیعی اطراف شهرستان سرعین در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. جدول ۱۷ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۴ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۶۱ ۰٫۶۳ ۱۸٫۹۶ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۶۱) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۱۸٫۹۶=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: جاذبه های طبیعی اطراف در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین موثر می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که این عامل با میانگین (۶۱/۳) رتبه اول قراردارد. یعنی این عامل بسشترین نقش را در جذب گردشگر به سرعین داشته است. فرضیه فرعی۵ H0 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش ندارند. H1 : راههای دسترسی موجود در شهرستان سرعین، در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین نقش دارند. جدول ۱۸ ۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ تعداد میانگین بدست آمده انحراف معیار t* df Sig 390 ۳٫۲۸ ۰٫۵۹ ۹٫۲۸ ۳۸۹ ۰٫۰۰۰ * از آنجا که طیف مورد سنجش ۵ گزینه ای بوده است، میانگین نظری ۳ در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین بدست امده (۳٫۲۸) بزرگتر از میانگین نظری (۳) و مقدار t محاسبه شده بزرگتر از t بحرانی شده است. (۳۸۹=df ، ۹٫۲۸=t) سطح معنی داری بدست آمده کمتر از حداقل مقدار قابل پذیرش است. (۰۵/۰P<) بنابراین فرضیه صفر H0 تحقیق رد می شود و فرضیه H1 تایید می گردد لذا: راههای دسترسی موجود در جذب توریست و گردشگر به شهرستان سرعین تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن ، این عامل با میانگین (۲۸/۳) در رتبه چهارم قراردارد .یعنی از لحاظ تاثیر در جذب گردشگر به سرعین ، این عامل چهارمین عامل موثر است. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه : نتیجه گیری در موضوعی به گستر