مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

V

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان :   بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

 عنوان:

بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

استاد راهنما:

دکتر سحر محمدی

استاد مشاور:

دکتر مریم اسلام پناه

 شهریور ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده ۱

فصل یکم: کلیات پژوهش ۲

۱-۱: مقدمه ۳

۱-۲: بیان مسأله ۵

۱-۳: اهمیت و ضرورت پژوهش: ۷

۱-۴: اهداف پژوهش: ۸

۱-۴-۱: هدف کلی: ۸

۱-۴-۲: اهداف فرعی: ۸

۱-۵: سؤال‌های پژوهش: ۸

۱-۶: تعاریف مفهومی و عملیاتی ۸

۱-۶-۱: تعاریف مفهومی: ۸

۱-۶-۲: تعاریف عملیاتی: ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۰

۲-۱: مقدمه ۱۱

۲-۲: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات ۱۱

۲-۳: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن ۱۳

۲-۴: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری ۱۵

۲-۵: گرافیک ۱۶

۲-۶: گرافیک رایانه ای ۱۷

۲-۷: مصورسازی ۱۸

۲-۸: ارتباط تصویری ۱۸

۲-۹: ارزش بصری تصاویر ۱۹

۲-۱۰: چگونگی استقرار عناصر بصری ۱۹

۲-۱۱: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی ۲۰

۲-۱۲: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) ۲۰

۲-۱۲-۱: اصل سادگی ۲۰

۲-۱۲-۲: اصل تأکید ۲۱

۲-۱۲-۳: اصل تعادل ۲۱

۲-۱۲-۴: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع ۲۱

۲-۱۲-۵: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری ۲۱

۲-۱۲-۶: رابطه تصویر با معیارهای کادربندی ۲۲

۲-۱۲-۷: اصل فاصله ی مطلوب ۲۲

۲-۱۲-۸: اصل تأثیرات روانی خط ها ۲۲

۲-۱۲-۹: اصل تأثیر روانی شکل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی ۲۲

۲-۱۲-۱۰: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر ۲۳

۲-۱۲-۱۱: پرهیز از تکراری بودن سبک تصویرسازی ۲۴

۲-۱۲-۱۲: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش ۲۴

۲-۱۲-۱۳: اصل استفاده به جا از تصویر ۲۴

۲-۱۲-۱۴: اصل تطبیق با واقعیات ۲۴

۲-۱۲-۱۵: اصل برجسته سازی موضوع ۲۵

۲-۱۲-۱۶: رعایت تناسب بین سبک هنری و موضوع آموزشی ۲۵

۲-۱۲-۱۷: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای ۲۵

۲-۱۲-۱۸: اصل به روز بودن تصویر ۲۵

۲-۱۲-۱۹: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها ۲۵

۲-۱۲-۲۰: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی ۲۶

۲-۱۲-۲۱: تحریک حس کنجکاوی و علاقه به کشف ۲۶

۲-۱۲-۲۲: توجه به علایق کودکان به رنگها ۲۶

۲-۱۳: مدرسه هوشمند چیست؟ ۲۶

۲-۱۴: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟ ۲۷

۲-۱۵: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند ۲۸

۲-۱۶: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند ۲۸

۲-۱۷: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند ۲۹

۲-۱۹: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس ۳۰

۲-۲۱: تئوری ومبانی نظری ۳۲

۲-۲۲: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟ ۳۴

۲-۲۳: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟ ۳۵

۲-۲۳: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات ۳۶

۲-۲۴: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها ۳۶

۲-۲۵: روش‌ها و کاربردهای مصورسازی ۴۰

۲-۲۶: پیشینه پژوهش ۴۶

۲-۲۶-۱: پیشینه داخلی ۴۶

۲-۲۶-۲: پیشینه خارجی ۴۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۴۹

۳-۱: مقدمه ۵۰

۳-۲: نوع و روش پژوهش ۵۰

۳-۳: ابزار و روش اندازه گیری ۵۰

۳-۴: روایی و پایایی ابزار ۵۱

۳-۵: جامعه آماری و حجم آن ۵۱

۳-۶: حجم نمونه نمونه و روش نمونهگیری ۵۲

۳-۷: متغیر پژوهش ۵۲

۳-۸: روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها: ۵۲

خلاصه فصل: ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳

۴-۱: مقدمه ۵۴

۴-۲: تحلیل سوالات پژوهش ۵۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵۹

۵-۱: مقدمه ۶۰

۵-۲: بحث و تفسیر یافته ها ۶۰

۵-۳: پیشنهادات ۶۲

الف) پیشنهادهای کاربردی: ۶۲

ب) پیشنهاد پژوهشی ۶۲

۵-۴: محدودیت ها ۶۳

منابع: ۶۴

ضمائم ۶۸

چکیده انگلیسی II

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول ۱-۴٫ جدول توزیع فراوانی و درصد مربوط به پاسخ ارزیابان در ارزیابی وب سایت مدارس هوشمند ۵۵

جدول ۲-۴٫ نحوه‌‌ توزیع پاسخ ارزیابان به هر یک از گزینه‌های چک لیست ۵۷

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ۲-۱٫داده‌های یک‌بُعدی ۳۶

شکل ۲-۲٫ داده‌های دوبُعدی ۳۷

شکل‌‌ ۲-۳٫ داده‌های سه‌بُعدی ۳۸

شکل ۲-۴٫ داده‌های چندبُعدی ۳۸

شکل ۲-۵٫ داده‌های سلسله‌مراتبی ۳۹

شکل ۲-۶٫ داده‌های شبکه‌ای ۴۰

شکل ۲-۷٫ مصورسازی ماتریسی ۴۱

شکل ۲-۸٫ مصورسازی تشبیه فضایی ۴۱

شکل ۲-۹٫ مصورسازی کهکشانی ۴۲

شکل ۲-۱۰٫ مصورسازی کهکشانی ۴۲

شکل ۲-۱۱٫ مصورسازی چشم‌انداز دیواری ۴۳

شکل ۲-۱۲٫ مصورسازی تحلیل پویا ۴۳

شکل ۲-۱۳٫ مصورسازی رودخانه‌ای ۴۴

شکل ۲-۱۴٫ مصورسازی داده‌های فضایی ۴۴

شکل ۲-۱۵٫ مصورسازی حوزه‌ داخلی ۴۵

شکل ۲-۱۶٫ مصورسازی جغرافیایی ۴۵

شکل ۲-۱۷٫ مصورسازی شبه‌رنگ ۴۶

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در وب سایت مدارس هوشمند می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از کلیه وب سایت‌های مدارس هوشمند استان کرمانشاه که به صورت تصادفی ۱ وب سایت برای پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر یک چک لیست محقق ساخته جهت اندازه گیری میزان انطباق عناصر بصری وب سایت با اصول مصور سازی می‌باشد، روایی محتوایی ابزار‌‌ توسط چند نفر از اساتید رشته تکنولوژی آموزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش الفای کرونباخ برابر با ۷۱/۰ می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشیبه عنوان‌‌ ارزیاب در مورد روش‌های مصور سازی مورد آموزش قرار گرفتند و پس به ارزیابی از وب سایت مورد نظر پرداختند. پس از ارزیابی داده‌های چک لیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد، در کل وضعیت وب سایت مدارس هوشمند در حد پایین‌‌تر از متوسط می‌باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای موید این یافته بود. به عبارتی نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین به دست آمده در ارزیابی به طور معناداری پایین‌‌تر از استاندارد یا میانگین ثابت در این پژوهش است.

 

کلید واژه: وب سایت، طراحی گرافیک، جلوه دیداری رسانه، نگاره‌های گرافیکی، مصورسازی.

 فصل یکم: کلیات پژوهش

-۱: مقدمه

مصورسازی اطلاعات یکی از روش‌های نوین نمایش و ارائه دیداری اطلاعات است که با هدف درک و شناخت بهتر داده‌ها و برای استفاده کارآمد در حوزه‌های گوناگون علمی به کار می‌رود. این شیوه مؤثر با بهره‌گیری از راهبردهای دیداری به گسترش دامنه دانش یاری می‌رساند و سبب می‌شود تا انتقال اطلاعات از واحد مبدأ به واحد مقصد به شکل مناسبی انجام پذیرد. هدف اصلی و مهم در استفاده از روش‌های مصورسازی، ارتقا و افزایش شرایط مناسب برای تقویت قدرت تفکر و تحلیل اطلاعات در کاربران است (درودی، ۱۳۸۸؛ ص ۱۰۵).

توجه به ارائه و نمایش دیداری اطلاعات در قالب روش‌های علمی مصورسازی که یکی از شاخه‌های علوم رایانه است، از حدود دو دهه پیش مورد توجه قرار گفت. این شیوه سودمند با بهره‌گیری از گرافیک رایانه‌ای از رشد بالایی برخوردار شد و با تکیه بر روش‌های علمی به توسعه فنون مصورسازی انجامید. مصورسازی مفاهیم و اطلاعات با شیوه‌های گوناگون آموزشی ارتباط برقرار کرد و در بسیاری از رشته‌های علمی، فنی و تخصصی وارد شد (همان ص۱۰۶).

طراح گرافیک باید با استفاده از اطلاعات و تجارب تجسمی خود بتواند یادگیرنده را در درک پیام و منظور مؤلف یاری دهد. در کتاب درسی آموزشگاهی، حضور معلم باید محسوس بوده، مواد درسی به طور مستمر یاری دهندۀ دانش‌آموز باشند و انگیزه­ی یادگیری او را پرورش دهند؛ در عین حال، مطالب باید انسجام کافی را داشته باشند و هیچ‌گونه نکتۀ مبهمی در آن‌ها نباشد. گرافیک از واژه یونانی کرافیکوس[۱] است و به معنای آنچه است که مربوط می‌شود به طرح زدن[۲] و طراحی[۳] تعریف دیگری که از آن بیان شده است به این صورت می‌باشد “هر کار و یا شیوه‌‌ی مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز و یا از انگاره آن است”. بنابراین همه پدیده‌هایی را در بر می‌گیرد که ایجاد شده‌اند: به شکل یک نشانه، علامت، نقشه، طراحی، کشیدن از روی یک چیز و به ویژه طراحی خطی یک پدیده. از زمانی که انسان تصمیم به ارایه یک پیام تصویری گرفت و به زعم خویش از مواد و متریالی که برای همنوعان او مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت استفاده کرد هنر گرافیک آغاز شد و تا کنون نیز با همه پیشرفت‌ها و تغییراتی که داشته است باز هم با همان شیوه به حرکت خود ادامه می‌دهد. صدها نگاره در غار شووه[۴] در جنوب فرانسه که در سی هزار سال پیش از میلاد مسیح طراحی شده‌اند، نگاره‌های غار لاسکـو[۵] (چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح )، نگـاره‌های شکـارچـیـان در غـار بیمبتکـا[۶]در هندوستـان (هفت هزار سال پیش از میلاد مسیح)، نگاره بومیان آفریقا در غار سیاربرگ آفریقای جنوبی (هزار سال پیش از میلاد مسیح) و بسی دیگر از این غار نگارها در دیگر نقاط جهان به همراه تولد خط به آوند زبان نوشته شده در سه یا چهار هزار سال پیش از میلاد، همه نشانه‌هایی بارز از تاریخ گرافیک و رشته‌های وابسته به آن هستند. همزمان با توسعه و پیشرفت‌های پدید آمده در بهره‌گیری از رایانه و محیط شبکه به منظور ارائه و نمایش اطلاعات، یکی از حوزه‌های سودمندی که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌های مهمی در آن زمینه انجام پذیرفته است، مبحث مصورسازی اطلاعات است (اشنایدرمن، ۱۹۹۸). مصورسازی به نقوشی باز می‌گردد که انسان‌های اولیه با هدف انتقال اندیشه‌ها و افکار بر دیواره غارها حک می‌کردند (کاناس[۷]، ۲۰۰۹)؛ ولی اساس مصورسازی به مفهوم امروزی را باید در دهه ۱۹۸۰ ردیابی کرد، یعنی زمانی که رایانه‌ها کم کم وارد بازار شدند و نرم افزارها و سخت افزار‌ها از فعالیت‌های گرافیکی پشتیبانی می‌کردند (بورکهارد[۸]، ۲۰۰۵)، از طرف دیگر درک و دریافت مطالب و یادگیری آنها از طریق حواس پنج گانه صورت می‌گیرد که به ترتیب حدود ۷۵ درصد از یادگیری انسان متعارف با حس بینایی، ۱۳ درصد با حس شنوایی، ۶ درصد با حس لامسه، ۳ درصد با حس بویایی و ۳ درصد نیز با حس چشایی به دست می‌آید (احدیان، ۱۳۸۴، ص ۶۶)

وب سایت، مجموعه ای از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطلاعات را در قالب متن، تصویر، صدا و فیلم در اختیار بیننده قرار می‌دهد. وب سایت مجموعه‌ای از فایلهای حاوی متن، تصویر یا گرافیک و … متصل به هم که غالباٌ شامل یک صفحه اصلی می‌باشد که بر روی یک خدمات دهنده اینترنتی قرار دارند.

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می‌سد توجه به اصول و قواعد مصورسازی به لحاظ بعد اشتراکی آن با طراحی وب سایت‌ها در طراحی صفحه‌ها می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد که در این امر محقق را به بررسی این موضوع هدایت نمود.

۱-۲: بیان مسأله

تحقیقات بسیاری در رابطه با کارایی عناصر دیداری، به ویژه گرافیک[۹] در فرایند آموزشی انجام شده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به نتایج مثبت دست یافته اند. لی و همکاران[۱۰] (۲۰۰۲) به بررسی پژوهشهای انجـام شده در این زمینه پرداختـه‌اند و با استناد به تحقـیـقات گـلنبرگ و لانگستون[۱۱] (۱۹۹۲)، گلنبرگ و کرولی[۱۲] (۱۹۹۲) و … خاطر نشان می‌سازند که استفاده از تصاویر در آموزش تأثیرات مثبتی بر یادگیری فراگیران داشته است. از طرف دیگر نیز بسیاری از صاحب نظرانی که در زمینه مشکلات یادگیری، تحقیقاتی را انجام داده اند، پیشنهاد کرده‌اند که برای قابل فهم‌‌تر نمودن محتوا بهتر است از عناصر گرافیکی استفاده کرد (کازین[۱۳]، ۱۹۸۹). هرام[۱۴] (۱۹۸۲ به نقل از کازین، ۱۹۸۹) دریافت که استفاده از گرافیک برای عینیت بخشیدن به اطلاعات متنی، یادگیری فراگیران را افزایش داده است. در جایی دیگر نیز استوکز[۱۵] (۲۰۰۱) به مرور تاریخی تاثیر عناصر دیـداری بـر فـراینـد تدریس و تـعلیـم می‌پردازد. وی در این مـرور تاریخـی به نقـل از ارسطـو بیـان می‌کنـد: ” تفکر بدون تصاویر غیر ممکن است”.

پژوهش‌های قبل از دهه ۱۹۹۰ عمدتاً مزایای طراحی گرافیک را مستند نموده‌اند، ولی در فراهم کرده چارچوبی نظری برای تشریح این که چگونه گرافیک برای یادگیرندگان مفید است شکست خورده‌اند (ویکیری[۱۶]، ۲۰۰۲).

پژوهش‌های پس از دهه ۱۹۹۰، بر اهمیت استفاده از نشانه‌ها و تصاویر در جایگزینی و پرمحتوا کردن علایم محدود الفبایی در کتاب‌های درسی تأکید کرده‌اند. پژوهشگران با تأکید بر نظریه‌های مختلف روان‌شناسی نظیر نظریه­ی پردازش اطلاعات[۱۷] (اتیکینسون و شیفرین[۱۸]، ۱۹۶۸)، رمزگردانی دوگانه[۱۹] (پاویو[۲۰]، ۱۹۹۰)، ادراک دیداری[۲۱] (باری و رانیان[۲۲]، ۱۹۹۵) و چندرسانه‌ای‌ها[۲۳] (مایر[۲۴]، ۲۰۰۳) به اهمیت طراحی گرافیک کتاب‌های درسی گواهی داده‌اند.

دولی و همکاران[۲۵] (۲۰۰۵) ضمن تأکید بر نقش تصویر و اهمیت طراحی گرافیک، معتقدند طراحی گرافیک باید تنها یک هدف را دنبال کند و آن عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه‌ای قابل فهم و یادگیری است. طراح گرافیک برای القای مطالب با استفاده از توانایی‌ها و مهارت‌هایش و به کمک ارتباط تصویری، با مخاطبان خود، از هر گروه سن، رابطه برقرار می‌کند و با آنان سخن می‌گوید و علاوه بر زیبایی‌های دیداری، حرکت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می‌دهد. او می‌تواند د ر ارائه مطالب سنگین و پیچیده درسی نقش مهمی داشته باشد و با فراهم سازی طرح‌های واقعی، ساده و گویا، جزئیات را به تصویر بکشد و فهم و درک مطلب را آسان کند؛ به گونه‌ای نکته های مبهم و سؤال برانگیز را کاهش دهد و به امر آموزش کمک نماید‌‌ (ملک‌افضلی، ۱۳۷۸).

کپس[۲۶] (۱۳۶۸) اعتقاد دارد یک طراح گرافیک خلاق دارای سه وظیفه اصلی است:

  1. یادگیری و به کارگیری قوانین سازمان دهی تجسمی.

۲٫به حساب آوردن تجربه‌های فضایی معاصر برای آموزش و به کارگیری بازنمایی‌های دیداری وقایع زمانی‌‌ فضایی معاصر.

  1. آزادسازی ذخیره‌های خلاق و سازمان‌دهی آنها در زبان‌های پویا، یعنی رشد دادن به پیکرنگاری پویای معاصر.

وظیفه طراح گرافیک خلاق این است که افراد را مجبور نماید تا نگاه کنند و بعد آنان را مجبور کند تا بخوانند و بفهمند. او برای این منظور از کلمه ها، تصاویر، رنگها و شکلها استفاده می‌کند.

[۱]-‌‌ graphikos

[۲]– به فرانسه graphisme است.

[۳]– به فرانسه dessin است.

[۴]– Chauvet

[۵]– Lascaux

[۶]– Bhimbetka

[۷] – Canas

[۸] – Burkhard

[۹] – Graphic

[۱۰] -‌‌ Lee , et al

[۱۱] -‌‌ Glenberg & Langston

[۱۲] -‌‌ Glenberg & Kruley

[۱۳] – Cousin

[۱۴] – Heram

[۱۵] – Stokes

[۱۶]-Vekiri

[۱۷].information processing theory

[۱۸].Atkinson & Shiffrin

[۱۹].dual coding theory

[۲۰].Pavio

[۲۱].visual perception

[۲۲].Barry & Runyan

[۲۳].multimedia

[۲۴].Mayer

[۲۵].Dooley & et al

[۲۶].Kepes

تعداد صفحه :۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

خرید متن کامل در این لینک

mop