Get a site
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۷۰

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۷۰

۳۲ آیا تجهیزات اطفاء حریق متناسب با نوع حریق های احتمالی می باشد؟ ۳۳ آیا محل نصب کپسولهای اطفاء حریق مناسب می باشد؟ ۳۴ آیا دستور العمل استفاده از کپسول آتش نشانی در مجاورت کپسول نصب گردیده است؟
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۶۵

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۶۵

۱۲ آیا موارد ایمنی برق در انبار از قبیل(وجود فیوز مینیاتوری و اتصالات مناسب سیمها و … ) رعایت شده است ؟ ۱۳ آیا دستورالعمل مناسب ایمنی انبار در محل نصب و به اطلاع انبار دار رسانده شده است؟ ۱۴…
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۶۰

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۶۰

مدل ارزیابی عملکرد HSE سازمان در پیمانکاران سازمان مهندسی عمران شهر تهران چه نتایجی را به دنبال دارد؟برای پاسخ دادن به سوال اول، ابتدا مطالعاتی در زمینه ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانیصورت گرفت؛ سپس از خبرگان در حوزه…
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۵۵

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۵۵

ردیف عنوان معیار وزن بزرگراه یادگار امام تونل صدر-نیایش بزرگراه امام علی(ع) ۱ سیستم مدیریت ۰٫۱۹ ۵۱٫۰۵ ۵۱٫۱۵ ۵۰٫۷۵ ۲ ایمنی ۰٫۵۸ ۵۰٫۹۶ ۵۲٫۵۵ ۵۱٫۶ ۳ بهداشت ۰٫۱۹ ۵۲٫۳ ۵۲٫۲۵ ۵۵٫۰۵ ۴ زیست محیطی ۰٫۰۳ ۵۱٫۴ ۵۱٫۱۵ ۵۳٫۴
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۵۰

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۵۰

۵۲٫۳ ۵۲٫۲۵ ۵۵٫۰۵ جدول ۴-۴- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان ردیف طبقه تخصیص یافته با شاخص بیان شده وزن بزرگراه یادگار امام تونل صدر-نیایش بزرگراه امام علی(ع) امتیاز کسب شده…
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۴۵

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۴۵

۳٫۵ ۵۰ ۳٫۵ ۱۲ فضای بسته ۰٫۰۲ ۵۶ ۳٫۳۶ ۵۵ ۳٫۳ ۷۵ ۴٫۵ ۱۳ آرماتور سازی و آرماتوربندی ۰٫۰۶ ۶۰ ۱٫۲ ۶۵ ۱٫۳ ۵۰ ۱ ۱۴ تجهیزات حفاظت فردی ۰٫۰۱ ۴۵ ۲٫۷ ۵۵ ۳٫۳ ۵۵ ۳٫۳ ۱۵ بچینگ ۰٫۰۱
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۴۰

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی- قسمت ۴۰

۹ ممیزی و بازرسی ۰٫۰۱ ۳۰ ۰٫۳ ۴۰ ۰٫۴ ۳۵ ۰٫۳۵ ۱۰ گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث ۰٫۰۱ ۶۵ ۰٫۶۵ ۵۰ ۰٫۵ ۵۵ ۰٫۵۵ ۱۱ مجوز کار ۰٫۰۲ ۴۵ ۰٫۹ ۵۰ ۱ ۵۵ ۱٫۱ ۱۲ آموزش ۰٫۱۱ ۵۰…